ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Ιούνιος 2008)
Η εταιρία ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που βρίσκεται στην Κρήτη και δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου, επέλεξε το
PocketBiz Sales Express για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων. Για το λόγο αυτό επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα modules Παραγγελιοληψία και Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Eurofasma Next, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (Απρίλιος 2008)

Η εταιρία ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ επιλέγει το PocketBiz Warehouse της SiEBEN προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει τις αποθήκες της. Η εταιρία βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και επέλεξε να χρησιμοποιήσει από 3 άδειες του module Picking και από 1 του module Φυσικής Απογραφής. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Singular Enterprise, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε (Μάρτιος 2008)
Η εταιρία ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ επιλέγει το
PocketBiz Warehouse της SiEBEN προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει τις αποθήκες της. Η εταιρία βρίσκεται στην Χερσόνησο Κρήτης και επέλεξε να χρησιμοποιήσει από 2 άδειες του module Picking και από 1 του module Φυσικής Απογραφής. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Eurofasma Next, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (Απρίλιος 2008)
Η εταιρία ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ που βρίσκεται στην Κρήτη και δραστηριοποιείται στο χώρο των διανομών, επέλεξε το
PocketBiz Sales Express για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων και των εσωτερικών της διαδικασιών. Για το λόγο αυτό επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα modules Παραγγελιοληψία και Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Singular Enterprise, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Οκτώβριος 2007)
Η εταιρία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, επέλεξε το
PocketBiz Sales Express και συγκεκριμένα το module Παραγγελιοληψία για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων και των εσωτερικών της διαδικασιών. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Singular Enterprise, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Ιούνιος 2006)
Η εταιρία ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου Για να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεών της αποφάσισε να υιοθετήσει το
PocketBiz Sales και συγκεκριμένα το module της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Singular Enterprise, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Ε. (Μάρτιος  2006)
Η εταιρία Κοκκαλής ΑΕ εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και διανέμει κατεψυγμένα προϊόντα. Για να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεών της αποφάσισε να υιοθετήσει το
PocketBiz Sales και συγκεκριμένα το module της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου. Επιπλέον η εταιρία επιθυμεί την διασύνδεση της εφαρμογής με το Eurofasma, το εμπορολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.