Το PocketBiz Warehouse αποτελεί την πρόταση της SiEBEN για καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των παραλαβών, των αποστολών και των εσωτερικών διακινήσεων των αποθηκών της εταιρείας σας. Βασισμένο πάνω στην πλατφόρμα PocketBiz το PocketBiz Warehouse ενσωματώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν μία εφαρμογή ευέλικτη, επεκτάσιμη, εύκολα παραμετροποίησιμη και πάνω απ' όλα απαλαγμένη από τις αδυναμίες του παρελθόντος.

Με τη χρήση ενός υπολογιστή παλάμης (PDA) με ενσωματωμένο bar - code scanner, οι αποθηκάριοι της εταιρείας μπορούν να εκτελούν το σύνολο των καθημερινών εργασιών τους (παραλαβή ειδών στην αποθήκη, picking, οργάνωση αποστολών, καταγραφή εσωτερικών διακινήσεων, φυσική απογραφή κτλ.). Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την ανάπτυξη του PocketBiz Warehouse δόθηκε στην ευκολία της χρήσης του από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε η αποδοχή του συστήματος από τους εργαζομένους της αποθήκης να γίνεται άμεσα με την εφαρμογή.

Παράλληλα, το PocketBiz Warehouse συνοδεύεται και από ένα εργαλείο διαχείρισης, μέσω του οποίου, ο εκάστοτε υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί να οργανώσει τις διακινήσεις μέσα στην αποθήκη και με ποιον τρόπο αυτές θα εκτελεστούν (δημιουργία picking list, ορισμός υπευθύνου για τη συλλογή των παραγγελιών, μετασχηματισμός παραστατικών κτλ.)

Το περιβάλλον του PocketBiz Warehouse είναι πλήρως ενοποιημένο με το ERP / εμπορολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία. Οι διακινήσεις (παραλαβές, αποστολές, εσωτερικές διακινήσεις) που πραγματοποιούνται στην αποθήκη με τη βοήθεια του PocketBiz Warehouse εισάγονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας, όπως επίσης αντλούνται αυτόματα από αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία (αρχείο ειδών, εκκρεμείς παραγγελίες κτλ.).

 

Ελαχιστοποίηση λαθών.
Η συλλογή των παραγγελιών είναι αυτόματη οπότε και μειώνονται σημαντικά τα λάθη.

Μείωση του χρόνου.
Εφόσον οι παραγγελίες γίνονται αυτόματα μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη συλλογή τους.

Σωστή καταχώρηση.
Η καταχώρηση των παραγγελιών και των αποστολών στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα γίνονται με ελάχιστα λάθη.

Εύκολος εντοπισμός.
Γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισμός των διαφόρων ειδών στις αποθήκες.

Φιλικό για τους χρήστες.
Δεν είναι απαραίτητο να απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό αφού είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

Μείωση του λειτουργικού κόστους.
Αυτοματοποιώντας τις λειτουργίες της αποθήκης αμέσως μειώνονται τα λειτουργικά κόστη που μέχρι σήμερα υπήρχαν.

Ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων.
Οι πωλητές γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα αποθέματα που υπάρχουν στις αποθήκες.

Δυνατότητα επιλογής.
Ανάλογα με το μέγεθος της αποθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε επικοινωνία μέσω βάση, συγχρονισμού είτε μέσω ασύρματου δικτύου WiFi.

Ενοποιημένη εφαρμογή.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή ενοποιείται πλήρως με το ERP/εμπορολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Εργαλείο διαχείρισης.
Ο υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης να οργανώνει τη διακίνηση στην αποθήκη.